Fripost

svensk förening som tillhandahåller e‑post för sina medlemmar. Syftet är att hålla e‑posten fri från övervakning, kartläggning och profilering. Föreningen har funnits sedan 2010 och har sitt säte i Göteborg. – Se fripost.org.

Dagens ord: 2016-08-06