returvärde

det värde som en funktion, procedur eller metod levererar till sin anropare. – Anroparen är den instruktion som har anropat funk­tionen, proceduren eller metoden. – Returvärden är ett slags utdata, men termen returvärde används normalt bara om värden som beräknas som ett led i programkörningen, inte om det resultat som användaren får se. Även termen utparameter förekommer. – Returtyp är den föreskrivna typen för ett returvärde, till exempel heltal (integer). – På engelska: return value.

[programmering] [ändrad 4 april 2020]