funktionskonto

i it-system: konto som är knutet till en arbets­­upp­gift, inte till en bestämd person. Det kan till exempel vara chefs­sköterskan på akut­mottagningen. Flera personer kan ha tillgång till samma funktions­konto. De loggar inte in med sina personliga användar­namn, utan med ett speciellt användar­namn som är knutet till deras arbets­uppgift.

[inloggning] [ändrad 15 oktober 2018]