gåsögon

(guillemet eller double angle quotation mark) – tecknen » och «. De används i tryckta böcker på svenska och i andra språk ofta i stället för citattecken»så här«. Förekommer också i en form med bara en vinkel, motsvarande enkelt citattecken: ›så här‹. – Detta är typografiskt andra tecken än〈vinkelparentes〉 och tecknen för mindre än och större än <>. När det gäller gåsögon är det enklast att avstå från dem, och i stället använda citattecken eller tankstreck.

[tecken] [ändrad 6 maj 2017]