mindre än

(less than) – tecknet <. – Det är ett matematiskt tecken som utläses mindre än, som i 8<9 – åtta är mindre än nio. Tecknet finns på vanliga tangent­bord till vänster om Z. Komplett­eras med teck­net >, som betyder större än. – Teckenparet <> har fått många andra använd­ningar, till exempel för att markera kod i HTML. Tecknen används också som ersätt­ning för andra, liknande tecken som är besvär­liga att skriva med dator. – I strikt typo­grafi skiljer man mellan tecknen för mindre än / större än och vinkel­parentes, som är ett trubbigare tecken 〈så här〉. – Se också gåsögon.

[matematik] [tecken] [ändrad 9 januari 2019]