GBe

gigabit ethernet – en standard för dataöverföring med en gigabit per sekund. Används i optiska nät och kopparnät. Standarden fastställdes 1998 med den formella beteckningen IEEE 802.3z, vilket har grenat ut sig till andra standarder som också heter 802.3, men med andra bokstäver efter. Kallas också för 1000BASE, även det följt av olika bokstavskombinationer, som 1000BASE‑CX. Bokstavskombinationerna anger olika fysiska medier för dataöverföring. – Se också 10GBe. –Mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [förkortningar på G] [ändrad 2 december 2019]