10GBe

10 gigabit ethernet – en standard för dataöverföring i optiska nät och kopparnät, fastställd 2002. Det officiella namnet på standarden är IEEE 802.3ae-2002. Den har för­grenats till ett antal andra stan­darder, anpassade för olika typer av kabel. Stan­darden är också känd som 10GBASE, även det följt av olika bokstäver som be­tecknar olika överförings­medier. – Mer i Wikipedia. – Jäm­för med GBe.

[datakommunikation] [förkortningar på 1,2,3…] [standarder] [ändrad 11 oktober 2018]