geostaket

system som, med hjälp av GPS, hindrar fordon från att komma in på vissa gator eller i vissa områden, eller som gör att de där måste köra med låg hastighet. Även: virtuellt staket, GPS‑staket; på engelska: geofence, geofencing. – Läs också om geofence warrants. (Jämför med basstationstömning.) – Se också geoblockering.

[bilar] [utomhusnavigering] [ändrad 16 september 2021]

Dagens ord: 2019-01-07