geostaket

system som, med hjälp av GPS, hindrar fordon från att komma in på vissa gator eller i vissa områden, eller som gör att de där måste köra med låg hastighet. Även: virtuellt staket, GPS‑staket; på engelska: geofence, geofencing. – Geofence warrant – i brottsutredningar: domstolskrav på att alla data om mobilsamtal och annan trådlös kommunikation i ett angivet område ska lämnas ut till polisen. (Jämför med basstationstömning.) – Se också geoblockering.

[bilar] [utomhusnavigering] [ändrad 10 mars 2020]

Dagens ord: 2019-01-07