ghost account

e-postkonto eller konto på socialt medium som någon öppnar under falskt namn. Even­tu­ellt under någon annan, ovetande persons namn. – Syftet är ofta att nästla sig in i grupper, ta reda på saker eller att genera någon. – Ob­ser­vera att svenska spök­konto är något helt annat. – Se också sock puppet.

[källkritik] [sociala medier] [ändrad 6 november 2017]