spökkonto

fungerande men inaktuell e‑post­adress. Till exempel på företag en e‑postadress som går till en anställd som har slutat. – På arbetsplatser kan spök­konton vara ett hot mot data­säker­heten. E‑post­adressen och möjligheten att använda den (kontot) finns kvar i it‑systemet trots att ägaren har slutat eller, till exempel efter namnbyte, gått över till en annan e‑postadress. Det finns därför risk för att utom­stå­ende hittar kontot, listar ut lösen­ordet och sedan använder kontot utan att upp­täckas. – Ob­ser­vera att engelska ghost account är något annat.

[e-post] [it-säkerhet] [ändrad 18 februari 2018]