Globus

ett forskningsprojekt som utvecklar verktyg och tekniker för gridd­system inom forskning och teknik. – Globus har ut­vecklat verk­tygs­lådan Globus Toolkit. Pro­jektet sam­ordnas vid Argonne National Laboratory i Illinois i samarbete med Chicago-universitetet och Southern California-universitetet med stöd av bland annat den ameri­kanska rymd­flyg­styrelsen Nasa, IBM och Micro­soft. – Läs mer på globus.org.

[it-system] [ändrad 13 november 2018]