Google Gears

Google Gears – avvecklat program från Google för integration av webbaserade program med program som körs på datorn. – Gears gjorde att man kunde använda vissa webbaserade program även när man inte var ansluten till internet. Data som annars lagrades på internet kunde i sådana lägen lagras i en databas i användarens lagringsminne. När datorn åter fick kontakt med internet synkroniserades databasen på datorn med databasen på webben. – Gears startades 2007. I november 2011 med­delade Google att Gears inte kommer att ut­vecklas och under­hållas längre. Programmen i Gears var skrivna i fri och öppen källkod, och fick alltså användas och förändras fritt. – Se pressmeddelande: länk.

[applikationer] [nerlagt] [tjänst] [ändrad 9 juli 2017]