Google prepaid card

ett nerlagt virtuellt förbetalt kontokort från Google, knutet till tjänsten Google Wallet. Det gav användare av Google Wallet möjlighet att använda tjänsten även om de saknade kreditkort som var anslutna. Användaren fick inget plastkort, utan ”kortet” installerades som en app på en smart mobil. Det var ett förbetalt kort, det vill säga att pengarna fanns inte på något konto, utan var lagrade i telefonen. Kunden måste sätta in pengar i förväg. Insättning skedde genom överföring från andra kontokort, även från sådana som annars inte fungerade ihop med Google Wallet. – I september 2012 slutade Google att utfärda Google prepaid cards.

[betalningar] [nerlagt] [ändrad 22 maj 2017]