GRDDL

(Gleaning resource descriptions from dialects of languages)metod för att auto­­ma­­tiskt ta fram infor­ma­tion från webb­doku­ment, skrivna i xml, så att sidorna kan fungera i den semantiska webben. – GRDDL (uttalas ”griddel”; griddle är engelska för ’stekhäll’) kan hitta önskad infor­ma­tion på webb­sidor skrivna i olika format, för­ut­satt att dessa format är väl­struktu­re­rade. (Se också mikro­format.) – Syftet med GRDDL är att webb­sidor som inne­håller samma slags infor­ma­tion, till exempel kalender­upp­gifter, recen­sioner, varu­kata­loger och text­arkiv ska kunna sam­ordnas utan att man behöver ändra format. Det viktiga ska vara vad infor­ma­tionen handlar om, inte det tekniska formatet. – Se infor­ma­tion från W3C: länk.

[webben] [ändrad 1 april 2017]