mikroformat

enkelt format avsett enbart för en viss typ av information som ingår i webbsidor. – Det finns till exempel mikroformat för kalenderuppgifter, adressuppgifter och recensioner. De används i delar av större dokument. – Syftet är att göra informationen lätt att flytta: en adressuppgift i mikroformat på en webbsida ska kunna klistras in i en adressbok så att alla uppgifter hamnar i rätt fält. Information i mikroformat ska också kunna sökas och bearbetas av automatiska program. – Mikroformat strukturerar inte bara informationen, den anger också vad det är för slags information (”detta är ett telefonnummer”). Det gör att informationen kan hanteras automatiskt av andra program, oberoende av hur den är uppställd. Ett datorprogram ska alltså kunna söka information av viss typ, till exempel prisuppgifter på en vara, på webben och sortera in resultaten i ett kalkylark. – Mikroformat används i den semantiska webben. – På engelska: microformat. – Läs mer på sidan microformats.org. – Se också GRDDL.

[filformat] [webbpublicering] [ändrad 17 november 2018]