grep

ett kraftfullt verktyg för att söka efter ord och uttryck i textfiler. – Med grep har man rika möjligheter att ange invecklade sök­villkor, så kallade reguljära uttryck. – Ut­vecklingen av grep har skett inom GNU‑projektet, så grep är fri mjukvara. – Namnet grep skrivs ofta, men inte alltid, med liten bokstav och kommer troligen från instruktionen g/re/p, som betyder global sökning, regular expression, print. – För mer information, se GNU:s sidor om grep (länk) och följ länkarna i Wikipedia.

[sökningar] [ändrad 30 oktober 2018]