Gröna dammen

ett avveck­lat kinesiskt system för internet­censur. – Gröna dammen var från början obligatoriskt för person­datorer på skolor, internetkaféer och i andra offentliga miljöer. Den officiella mo­tiv­eringen var att Gröna dammen skulle hindra barn från att se pornografi på internet. Programmet blockerade också vissa politiska och religiösa webbsidor. Det övervakade också användarens beteende, som knapptryck­ningar. – Gröna dammen infördes 2009. Först skulle det vara obligatoriskt för alla persondatorleverantörer att installera Gröna dammen före försäljning. Däremot skulle det inte vara obligatoriskt för enskilda användare att köra programmet. Samma år sköts kravet på förinstallation upp på obestämd tid. Kravet på att programmet skulle köras på datorer i offentlig miljö kvarstod. Men redan 2010 drog kinesiska staten in finansieringen av programmet, vilket innebar att det avvecklades. – Fullständigt namn var: Ungdomseskorten Gröna dammen, på kinesiska Lǜbà·Huājì Hùháng. – Se artikel i Wikipedia och rapport (från 2009) från OpenNet Initiative. – Se också Gyllene skölden (Kinas allmänna internetcensur) och uttrycket internet­ridån.

[censur] [inaktuellt] [övervakning] [ändrad 17 januari 2023]

Dagens ord: 2012-11-07