Halloweendokumenten

the Halloween documents –– hemliga dokument från Microsoft om Linux. – Do­ku­menten, som är från åren 1998——2004, framställde Linux som ett hot mot Windows, och be­skrev hur hotet skulle mötas. – Det var Eric Raymond som fick till­gång till do­ku­menten och pub­li­ce­ra­de dem. De kallas för Halloween-do­ku­menten efter­som de läcktes bit för bit under flera år vid Hallo­ween. – Se denna länk (brukar fungera, trots överstrykning).

[avslöjanden] [ändrad 1 augusti 2018]