händelseström

(event stream) – ett pågående flöde av datapunkter från en eller flera källor. – Händelseströmmar kan komma från sensorer, från bloggar eller andra publikationer (se RSS) eller från andra källor. Strömmarna kan vara glesa eller täta. Det centrala är att man räknar med att strömmarna av datapunkter ska fortsätta tills vidare. Händelseströmmar innehåller diskreta datapunkter och ska inte förväxlas med strömmande medier, som är kontinuerliga flöden av ljud och bild. (Ibland står det att händelseströmmar är kontinuerliga, men de är inte kontinuum – det kan dröja mellan datapunkterna.) – Förmåga att ta emot och hantera händelseströmmar, till exempel mätvärden, är användbar i industriella system och i forskning, men också i omvärldsbevakning. – Händelseströmmar kallas också för dataströmmar (data streams), dataflöden eller händelseflöden.

[datakommunikation] [24 februari 2023]