Handspring

ett uppköpt företag som utvecklade och sålde hand­datorer med operativsystemet Palm OS†. – Handspring grundades 1998 av Palms† grundare Jeff Hawkins och dess chef Donna Dubinsky. De använde Palms operativsystem (som Hawkins hade ut­vecklat) med Palms välsignelse. Hand­spring utvecklade hand­datorn Visor† och den smarta mobilen Treo†. Efter eko­no­miska problem blev Hand­spring sommaren 2003 köpt av Palm, som då tog över produkten Treo.

[företag] [it-historia] [mobiltelefoner] [uppköpt] [ändrad 7 december 2017]