Dubinsky, Donna

Donna Dubinsky. Foto: Numenta.

(1955) – amerikansk företagsledare, känd som tidigare chef för Palm. Donna Dubinsky arbetade på 1980‑talet på Apple och sedan på det av­knoppade dotter­bolaget Claris. 1992 värvade Jeff Hawkins henne till vd‑posten på sitt ny­startade företag Palm. Efter att hand­datorn Palm hade blivit succé lämnade Dubinsky och Hawkins före­taget och startade Hand­spring†, som 2003 köptes upp av Palm, men utan att Dubinsky och Hawkins följde med. (Palm köptes i sin tur 2010 av HP, och är avvecklat.) Dubinsky är nu chef för Hawkins före­tag Numenta som ut­veck­lar dator­program som är inspirerade av Hawkins teorier om hjärnans funk­tion.

[donna dubinsky] [personer] [ändrad 12 juli 2017]