Dubinsky, Donna

Donna Dubinsky. Foto: Numenta.

(1955) – amerikansk företagsledare, känd som tidigare chef för Palm†. – Donna Dubinsky arbetade på 1980‑talet på Apple och sedan på det avknoppade dotterbolaget Claris. 1992 värvade Jeff Hawkins henne till vd‑posten på sitt nystartade företag Palm. Efter att handdatorn Palm hade blivit succé lämnade Dubinsky och Hawkins företaget och startade Handspring†, som 2003 köptes upp av Palm, men utan att Dubinsky och Hawkins följde med. (Palm köptes i sin tur 2010 av dåvarande Hewlett‑Packard†, och är avvecklat.) Dubinsky är nu chef för Hawkins före­tag Numenta som utvecklar datorprogram som är inspirerade av Hawkins teorier om hjärnans funk­tion.

[donna dubinsky] [personer] [ändrad 12 juli 2017]