haptik

upplevelsen av tyngd och motstånd, alltså sådant som muskler och leder arbetar med. – Haptiska användargränssnitt ger en illusion av massan och rörelsen hos riktiga föremål. Det finns till exempel ett slags handskar med servomotorer som kan ge illusionen av att man kramar en boll. Utvecklingen inom haptik har betydelse för virtuell verklighet, robotik och hjälpmedel för personer med funktionsvariationer (se haptogram). – På engelska: haptics. – Jäm­för med taktilitet, som är hudens känsel­sinne, alltså förmågan att uppfatta ytstrukturer och små objekt med finger­topparna med eller andra delar av huden.

[användargränssnitt] [ändrad 4 juli 2022]

Dagens ord: 2016-03-08