hård länk

(hard link) – i Unix: ett filnamn som hör ihop med en bestämd fil. Mer precist är en hård länk ett filnamn som är kopplat till en inode, som i sin tur identifierar en fysisk fil. I praktiken används uttrycket ”hård länk” bara när det finns fler än ett filnamn som ”pekar” på samma fil. – Det finns också mjuka länkar.

[filer] [unix] [ändrad 5 december 2013]