mjuk länk

(soft link eller symbolic link) – i Unix: en fil som bara består av en länk till en annan fil. I praktiken bara ett filnamn och en pekare till en annan fil. (Länken går till filnamnet, inte till filens inode.) Det motsvarar en genväg i Windows. Program och instruktioner som anropar den mjuka länken exekveras i målfilen. Det är alltså ingen skillnad mellan att anropa den mjuka länken och att anropa målfilen, utom i ett fåtal fall som vid backup. En skillnad mellan en mjuk länk och en hård länk är att en mjuk länk kan peka på en fil i ett annat filsystem, vilket en hård länk inte kan. En annan skillnad är att den mjuka länken och målfilen existerar oberoende av varandra – raderar man den mjuka länken påverkas inte målfilen. En mjuk länk kan också, till skillnad från en hård länk, peka på en fil som inte har skapats än, eller som har raderats. I sådana fall fungerar länken givetvis inte.

[filer] [unix] [ändrad 1o december 2018]