headless

  1. – oövervakad – om funktioner som i it‑system sköter sig själva utan mänsklig tillsyn. På engelska också: unattended;
  2. fönsterlös, presentationsoberoende – om program som inte har något inbyggt grafiskt användargränssnitt; program som lagrar information, men inte visar den på något förutbestämt sätt. Vanligt exempel: headless CMS – fönsterlöst CMS.

– Direktöversättningen huvudlös är inte så lämplig, eftersom huvudlös ofta betyder tanklös, vanvettig.

[it-system] [språktips] [ändrad 9 januari 2017]

Dagens ord: 2018-02-08