innehållshanteringssystem

program för innehålls­hanteringwebb­platser och i andra system. Det är system som håller reda på materialet som publiceras på en webbplats, och som också ser till att det faktiskt publiceras på av­sett sätt. – Kallas på engelska för content management system, CMS. Ett CMS brukar ha två delar: content management application (CMA) och content delivery application (CDA). CMA är verk­tyg som an­vänds för skapande, ändring och bort­tagning av material, ofta hämtat från olika pro­gram och data­baser. CDA formaterar materialet så att det kan publiceras på webben.

[informationshantering] [webbpublicering] [ändrad 19 maj 2018]