Hemisphere

telefonövervakning i jätteskala, genomförd av AT&T på uppdrag av amerikanska staten. – Data om ungefär fyra miljarder telefonsamtal samlas in och lagras varje dag. Det är inte bara AT&T:s tele­fonabonnenter som övervakas, utan alla samtal som passerar genom AT&T:s växlar registreras. (Det är inte känt om andra amerikanska telefonoperatörer har liknande uppdrag.) Det görs också avancerad analys med syfte att koppla telefonnummer till bestämda personer. – Uppgifter från Hemispheres databaser lämnar ut till amerikanska narkotikapolisen DEA (dea.gov) och troligen också till andra polismyndigheter utan domstolsbeslut. (Normalt jämställs i USA telefonövervakning med intrång i bostaden, och får därför bara ske efter domstolsbeslut.) DEA har rätt att ålägga Hemisphere att lämna ut uppgifter. De inblandade parterna har i det längsta försökt hålla Hemisphere hemligt, men troligen har verksamheten pågått sedan 1987. Det blev allmänt känt först 2013, då information om Hemisphere lämnades ut av misstag till en aktivist. Det är i första hand Vita husets narkotikabekämp­nings­sam­ordnare och DEA som har gett uppdraget till AT&T. – Organisationen EFF har krävt att all information om Hemisphere blir offentlig, läs mer här.

[övervakning] [ändrad 8 juni 2018]