hemskärm

(home screen) – den yta som visas på bild­skärmen i en smart mobil när ingen app används. Van­ligt­vis en färg, ett mönster eller en bak­grunds­bild med ikoner för de appar som finns. Mot­svarar skriv­bordet i vanliga datorer. Efter­som utrymmet på en mobil­tele­fons bild­skärm är be­gränsat kan det finnas flera hem­skärmar för att alla ikoner ska få plats.

[grafiskt användargränssnitt] [mobiltelefoner] [ändrad 21 augusti 2018]