herrelöst verk

(orphan work, på svenska också: föräldralöst verk) – konstnärligt verk som fortfarande skyddas av upphovsrätten, men som har en upphovsperson som det inte går att hitta. Detta kan antingen bero på att det är oklart vem som är upphovspersonen, eller på att man inte vet var upphovspersonen finns. – Detta gör det i princip omöjligt att ge ut sådana verk på nytt. (Det bör på något sätt vara klarlagt att upphovsrätten inte har gått ut, vilket i Sverige händer 70 år efter upphovspersonens död.) – Herrelösa verk ska inte förväxlas med anonymt utgivna verk eller med verk som upphovspersonen har gett ut under pseudonym. – Patent- och registreringsverket, PRV, har en databas över herrelösa verk, se PRV:s webbsidor. – Orphan bookherrelös bok, föräldralös bok (i motsvar­ande betydelse). – Läs mer i Wikipedia. – Se också orphan.

[upphovsrätt] [ändrad 29 juni 2020]

Dagens ord: 2017-12-08