orphan

– (föräldralöst barn, föräldralös, även: herrelös eller övergiven) –

  1. – i typografi: se horunge (ensamrad);
  2. – i upphovsrätt: se herrelöst verk;
  3. orphan page, se föräldralös sida;
  4. – kvarlämnad fil eller mapp i ett data­­system, tillhörande en användare som har tagits bort från systemet (orphaned files, orphaned folders);
  5. orphaned folder – föräldralös mapp – en mapp som tidigare har legat i en annan mapp (parent folder), men den mappen har tagits bort. Adressen till mappen i filkatalogen går därför till ett ställe som inte längre finns. (Men själva mappen finns kvar);
  6. orphan account, orphaned accountövergivet konto, föräldralöst konto – konto som tillhör någon som inte längre är anställd. Det bör alltså raderas.

[filer] [it-säkerhet] [typografi][upphovsrätt] [webbpublicering] [ändrad 7 december 2017]