heuristisk

baserad på erfarenhet; uttryckt som tumregler – inte baserad på strikta definitioner och kriterier. – Ett heuristiskt spamfilter försöker känna igen spam genom att söka igenom inkommande e‑post efter ord, fraser och annat som filtret känner igen från tidigare spam. – Ordet kommer av grekiska heuriskein som betyder att upptäcka. (På engelska heuristic. Substantivet heter på svenska heuristik, på engelska heuristics.)

[spam] [språktips] [ändrad 25 september 2018]