heuristisk

baserad på erfarenhet; uttryckt som tumregler. Ett heuristiskt spamfilter försöker känna igen spam genom att söka igenom inkommande e-post efter ord, fraser och annat som filtret känner igen från tidigare spam. Ordet kommer av grekiska heuriskein som betyder ‘upptäcka’. (På engelska heuristic. Substantivet heter heuristik, på engelska heuristics.)