HiperLAN

(High performance radio LAN) – en försvunnen standard för trådlösa lokala nät, en gång ett alternativ till det dominerande 802.11 (grunden för wi‑fi). – HiperLAN‑standarden fastställdes 1996 av den europeiska standardiseringsorganisationen ETSI. En andra version av HiperLAN presenterades år 2000. Sedan dess har satsningen på HiperLAN i praktiken lagts ner, och en del av tekniken i HiperLAN har införlivats i wi-fi. – Trots att många ansåg att HiperLAN var tekniskt överlägset 802.11-familjen fick det inte fotfäste på marknaden, som helt domineras av 802.11.

[nerlagt] [standarder] [trådlöst] [ändrad 28 oktober 2019]