Hobbit

en processor från AT&T, tillverkad 19921994. Den utveck­lades av AT&T på begäran av Apple som tänkte ha processorn i Message­Pad (se Newton†), vilket dock aldrig blev av. (Apple vald i stället en processor från Arm.) I stället användes Hobbit i den kort­livade penn­datorn Eo†. Pro­ces­sorn använ­des också i de första ver­sion­er­na av BeBox†. – Upp­kallad efter det kort­vuxna folk­slaget i J R R Tolkiens böcker.

[it-historia] [processorer] [ändrad 30 september 2020]