Hobbit

processor från AT&T, tillverkad 1992—1994. Den utveck­lades av AT&T på begäran av Apple som tänkte ha processorn i Message­Pad (se Newton), vilket dock aldrig blev av. (Apple satsade i stället på ARM.) I stället an­vändes Hobbit i den kort­livade penn­datorn Eo. Pro­ces­sorn an­vän­des också i de första ver­sion­er­na av BeBox. – Upp­kallad efter det kort­vuxna folk­slaget i J R R Tolkiens böcker.

[it-historia] [processorer] [ändrad 7 april 2017]