holografiskt minne

(holographic memory); holografisk datalagring (holographic storage) – datalagring i hologram, en teknik som gör det möjligt att lagra mycket större datamängder per kvadratcentimeter än på hårddiskar och optiska diskar. Anledningen är att man på samma yta kan lagra flera olika datamängder därför att lasern som avläser data från ett hologram ”ser” olika data beroende på vinkeln mot lagringsmediet. Data lagras dessutom inte bara på lagringsmediets yta, utan även på alla nivåer inuti (lagringsmediet måste alltså vara genomlysbart). Prototyper för holografisk datalagring som visades upp 2005 var diskar med samma diameter som CD och DVD, men de var tjockare, och kunde lagra 60 gånger så mycket data. Man kunde på tre timmar spela in 128 timmar video på en sådan disk. – I holografiska minnen av denna typ representeras ettor och nollor av rutor i ett svartvitt rutmönster med ungefär en miljon rutor, alltså en megabit. Varje sådant mönster lagras som en holografisk bild på en fläck i minnet. Det finns tusentals sådana fläckar på en disk. Samma fläck på disken ger olika information, beroende på vilken vinkel som den avläses från. – Under 00‑talet presenterades flera tekniker för holografisk datalagring, men ingen har kommit ut på marknaden. Det kan delvis bero på att intresset för optiska diskar av alla slag har minskat.

[experimentell teknik] [lagringsmedier] [ändrad 3 september 2019]