HTML5

radikal omarbetning av HTML, spikad i oktober 2014. – HTML5 är ut­format för att klara rörliga bilder och ljud utan tilläggs­pro­gram som Flash. HTML5 var under arbete sedan 2004 och användes på många webbsidor redan innan webbens led­nings­grupp W3C hade fast­ställt stan­darden. – Se W3C:s webb­sidor (länk) och se Wikipedia.

[förkortningar på H] [programspråk] [webbpublicering] [ändrad 7 juni 2017]