Hum

en anordning som gör att äldre bilar kan få datori­se­rade funk­tioner som annars bara finns på nyare bilar. Den har GPS, låter föraren veta ifall något krånglar, och vad som krånglar. Den kan ringa efter bärgare och då automatiskt ange var bilen finns. Hum har ut­veck­lats av den ameri­kanska teleopera­tören Verizon. – Hum har två delar. En del ansluts till bilens diagnosuttag (som finns på nästan alla bilar till­verkade 1986 och senare). Den andra delen är en liten hög­talare som monteras på sol­skyddet. De två delarna kommu­ni­cerar tråd­löst. Det finns också en app. – Hum är bara tillgäng­ligt i USA, men det finns liknande an­ord­ningar från andra tillverkare. – Se hum.com.

[bilar] [ändrad 1 april 2017]