hyperscale

inom it: möjlighet att bygga ut ett system när kraven och belastningen ökar. En hög grad av skalbarhet. Ett krav är att utbyggnaden kan göras utan att funktion och prestanda försämras mer än marginellt. Det ska också gå att minska när den ökade kapaciteten inte längre behövs. – Uttrycket hyperscale används om stora it-system, till exempel i moln-baserade tjänster. Ordet kan användas både som verb, to hyperscale, och som allmänt begrepp. – På svenska kan man säga hyperskala. – Hyperscaler (hyperskalare) är ett företag eller en tjänst som erbjuder hyperskalär databehandling i molnet.

[it-system] [ändrad 25 april 2022]