hypervisor

program som låter flera operativ­system dela på samma hård­vara (en eller flera processorer, arbets­minne och hårddiskar eller SSD). – För varje operativsystem och dess användare verkar det som om de disponerade en egen, komplett, dator, men i själva verket delar flera operativ­system och användare på en eller flera datorer. (Det kan vara flera operativsystem av samma slag eller olika slag.) – Hypervisor är alltså ett verktyg för virtualise­ring. Det finns två huvudtyper av hypervisorer:

  • – typ 1 låter varje operativ­system disponera datorns processor och hårdvara direkt genom en virtuell maskin;
  • – typ 2 har ett värd­operativ­system, och kör de andra operativsystemen (gästerna) mot värd­systemet.

– Man skiljer ibland mellan hyper­visor och hyperviser, men de två orden är så lika att de, och deras be­ty­del­ser, ofta blandas ihop.

  • – En hyper­visor är, enligt en definition, ett program som låter flera operativ­system dela på en dator (tidsdelning);
  • –en hyper­viser döljer den underliggande hårdvaran för operativsystemen genom att emulera den i virtuella maskiner.

– Men, som sagt, de två orden blandas ofta ihop.

[it-system] [virtualisering] [ändrad 23 april 2022]