hypervisor

program som låter flera operativ­system dela på samma hård­vara (en eller flera processorer, arbets­minne och hård­diskar). – För varje operativsystem och dess användare verkar det som om de disponerade en egen, komplett, dator, men i själva verket delar flera operativ­system och användare på en eller flera datorer. (Det kan vara flera operativ­system av samma slag eller olika slag.) – Hyper­visor är alltså ett verktyg för virtu­ali­se­ring. Det finns två huvud­typer av hyper­visorer:

  • – typ 1 låter varje operativ­system disponera datorns pro­cessor och hård­vara direkt genom en virtuell maskin;
  • – typ 2 har ett värd­operativ­system, och kör de andra operativ­systemen (gästerna) mot värd­systemet.

– Man skiljer ibland mellan hyper­visor och hyper­viser, men de två orden är så lika att de, och deras be­ty­del­ser, ständigt blandas ihop.

  • – En hyper­visor är, enligt en definition, ett program som låter flera operativ­system dela på en dator (tids­delning);
  • –en hyper­viser döljer den underliggande hård­varan för operativ­systemen genom att emulera den i virtuella maskiner.

– Men, som sagt, de två orden blandas ständigt ihop.

[it-system] [virtualisering] [ändrad 4 augusti 2018]