ICR

  1. – intelligent character recognition – intelligent teckenigenkänning – teknik för maskinläsning som utnyttjar sannolikhetsberäkningar baserade på språklig analys för att förbättra den automatiska igenkänningen av skriven text. Förkortningen anspelar på OCR, optical character recognition;
  2. – internet connection records – internetoperatörs förteckning över alla webbsajter som kunderna har besökt. – Se också Datalagringsdirektivet.

[förkortningar på I] [språkteknik] [övervakning] [ändrad 20 januari 2016]