ignore

ignorera – instruktion från användaren att ett fel vid programkörning ska ignoreras. Programkörningen ska fortsätta utan hänsyn till det rapporterade felet. (Ifall detta är möjligt är en annan fråga.) – Instruktionen fanns i DOS och var ett av de klassiska fyra alternativen Abort, retry, ignore, fail?.

[fel] [programkörning] [ändrad 19 december 2018]