immaterialrätt

(intellectual property rights, ip) – lagar som skyddar uppfinningar, konstnärliga verk, varumärken och företagsnamn. Det är en sammanfattande term för patent, upphovsrätt, mönsterskydd och skydd av varumärken och företagsnamn. Dessa skyddas av olika lagar som inte bör blandas ihop. Immaterialrätt brukar delas upp i industriell och upphovsrättslig. Industriell immaterialrätt är patent, skydd för industriell formgivning och mönster samt skydd för varumärken. upphovsrätten gäller för konstnärliga verk som text, musik och bild, men också för källkod till datorprogram.