immutable

oföränderligimmutable database, immutable data storedatalagring där lagrad information inte ändras, eller inte kan ändras – oföränderlig datalagring. – Ändringar lagras som nya data utan att de gamla tas bort. För att systemet ska kunna avgöra vad som är det senaste och aktuella får alla data tidsangivelse. – Oföränderlig datalagring började användas på 2010‑talet, särskilt i verksamheter med krav på snabb lagring och snabb analys. Det går helt enkelt fortare att lägga till data utan att först radera. Datalagring har dessutom blivit så billig att kostnaden för att ha kvar inaktuella data är obetydlig. Oföränderlig datalagring är också ett sätt att ta säker backup: en angripare kan inte ändra eller radera. – I programmering används engelska immutable om programkod och värden som inte får ändras. – Ordet immutabel finns på svenska, men det är ovan­ligt.

[datalagring] [programmering] [ändrad 28 maj 2021]

Dagens ord: 2019-02-09