in virtuo

om experiment: ”i det virtuella” – benämning på experiment som utförs i en virtuell värld som Second life. I en sådan värld interagerar människor med figurer och föremål i en grafisk simulering av en materiell värld. Man kan till exempel utveckla program inom artificiell intelligens genom att köra dem i en virtuell värld. I virtuella världar påverkas händelserna inte bara av datorprogram, utan också av mänskliga deltagare. Därför skiljer man mellan experiment in virtuo och rena datorsimuleringar, in silicio. – In virtuo är inte äkta latin, men anknyter till uttryck som in vivo (”i levande” – om experiment som genomförs i levande varelser) och in vitro (”i glas” – om experiment i provrör).

[forskning] [virtuellt] [ändrad 10 0ktober 2018]