mata in

(enter) – att med tangentbordet eller på annat sätt ge datorn data (indata) som ska bearbetas; att tala om för datorn (vanligen genom att trycka på returtangenten) att det man har skrivit (till exempel i en cell i ett kalkylark) är komplett och kan sparas och bearbetas. – I stället för mata in kan man ofta lika gärna skriva skriva. – Kallas på engelska också för ”to input”.