input

indata – data som matas in i ett it‑system eller i dess kom­po­nenter; underlaget för beräkningar. – Se också i/o. – På engelska används to input som verb i be­tyd­elsen mata in (”I inputted the data”), alltså i samma betydelse som to enter.

[data] [programkörning] [ändrad 14 oktober 2018]