installering

om datorprogram: lagring av ett program på en dator så att det kan köras. Detta kräver ofta en installations­procedur, på engelska ibland kallad setup. En del pro­gram kan installeras bara genom att man kopierar dem till hårddisken / SSD:n. Men många program består av flera delar och kräver inställningar i operativsystemet. Dessutom är filerna ofta komprimerade, så att de inte kan installeras i befintligt skick. Därför har operativ­systemen ofta inbyggda program för installation, eller också levereras programmen tillsammans med särskilda installationsprogram. – Avinstallering av ett program kan på motsvarande sätt vara komplicerat. Även om man raderar själva programfilen (.exe‑filen) finns det ofta kvar andra filer och inställningar som hör ihop med programmet. De kan påverka datorns funktion även när det kör­bara programmet är borta. För att bli av med dem används särskilda av­installations­program. – På engelska: installation.

[mjukvara] [ändrad 25 oktober 2020]