instansiera

skapa en instans. – Alltså att skapa ett objekt som har de egenskaper som tillhör en viss klass eller typ. Klassen eller typen är så att säga ritningen eller förebilden; instansen en fungerande realisering av ritningen / förebilden. – På engelska: instantiate. – Språkligt: Enligt det latinska mönstret borde ordet stavas instantiera (se den engelska stavningen). Det ordet har emellertid sedan länge en annan betydelse på svenska, även om den är sällsynt och ålderdomlig, nämligen klaga, protestera (se Svenska Akademiens ordbok: länk). En annan nackdel med att stava med t skulle vara att ordet då skulle förknippas med engelska instant, alltså snabb, ögonblicklig. Stavningen in­stansi­era är därför att föredra.

[programmering] [ändrad 26 augusti 2021]