instruktionspekare

ett minne som håller reda på var en processor befinner sig i programkörningen – vilken instruktion som exekveras. Minnet är ett register. Det kallas också för programräknare. – På engelska: instruction pointer, förkortat IP.

[minnen] [programkörning] [ändrad 11 december 2019]