referensintegritet

i databaser: kravet att alla referenser i en databas går till data som faktiskt finns. Referensintegritet innebär alltså fullständighet. Referenser är hänvisningar till data i samma databas eller i en annan, åtkom­lig data­bas. – Exempel: om det står i personaldatabasen att en viss anställd arbetar på avdelning 7 så ska det också finnas en avdelning 7 i förteck­ningen över avdelningar. Databasen får alltså inte innehålla hänvisningar till information som borde finnas i databasen, men inte gör det. Referenser får inte heller vara dubbel­tyd­iga – det får bara finnas en avdelning 7. Referensintegritet kräver att när man tar bort eller ändrar poster måste man också vid behov göra följdändringar på andra ställen. Det kan åstadkommas med triggers. Ännu bättre är om databasen är uppbyggd så att man bara behöver ändra på ett ställe. – På engelska: referential integrity. – Se ACID, konsistens och normalisering.

[databaser] [ändrad 4 december 2017]

Dagens ord: 2017-12-18