International requirements engineering board

(IREB) – en organisation för utbildning och certifiering av experter på framtagning av kravspecifikationer. IREB grundades 2006 och har sedan dess absorberat organisationen REQB†. IREB har huvudkontor i Karlsruhe i Tyskland, men har en svensk avdelning – se ireb.org.

[organisationer] [systemutveckling] [18 september 2018]

Dagens ord: 2020-07-09